Borsten > Borstlifting (mastopexie)Borstlifting (mastopexie)

Een borstlifting is een ingreep waarbij alle volume van de borst volledig behouden wordt en de borst gelift wordt.

Een borstlifting gebeurt vaak bij dames die niet meer tevreden zijn over de algemene vorm van hun borsten. Bijvoorbeeld na zwangerschap of vermagering,

De tepelhof wordt hoger geplaatst en de overtollige huid wordt verwijderd. Dit resulteert in een zeer mooie vorm en een duidelijke verjonging van de boezem. Een borstlifting is in feite dezelfde ingreep als een borstverkleining. Alleen wordt er geen borstweefsel
verwijderd.

Een borstlifting gaat gepaard met uitgesproken littekens in bootankervorm (rond de tepelhof, verticaal naar beneden en onderaan in de borstplooi). Uiteraard begeleiden we u na de operatie met de nodige adviezen om deze littekens te doen vervagen. We schrijven de nodige littekenzalf voor en adviseren het aanbrengen van siliconepleisters ongeveer 1 maand na de operatie.

De ingreep
De operatie vindt plaats in het ziekenhuis onder algemene verdoving.

Dokter Dubrulle spreekt u uitgebreid voor de ingreep. Er worden foto’s genomen en tekeningen gemaakt om alles extra zaken te verduidelijken. De volledige operatie wordt nog eens overlopen met u.

Tijdens de operatie worden wondbuisjes (redondrains) geplaatst voor het verwijderen van het wondvocht en het bloed. De drains worden de dag na de ingreep verwijderd voor u naar huis gaat.

Na de ingreep
Na de ingreep worden de wondjes onderhuids gehecht met een verteerbare draad en wordt ook huidlijm aangebracht.

Normaal zijn er geen postoperatieve zorgen noodzakelijk en kan u onmiddellijk na de operatie douchen.

Een dame komt na de ingreep langs op de kamer om een sport-bh aan te meten. Gedurende een 6-tal weken moet u die sport-bh dag en nacht dragen.

U krijgt relatieve rust voorgeschreven gedurende een 6-tal weken. Tijdens die periode mag u niets heffen en niet sporten.

Het weefsel dat verwijderd werd, wordt microscopisch onderzocht om bepaalde aandoeningen uit te sluiten.

Een eerste postoperatieve controle wordt reeds ingepland een 10-tal dagen na de ingreep.

Als pijnstilling adviseren we paracetamol en indien nodig bijkomend een NSAID. Alle nodige voorschriften worden meegegeven.

Mogelijke complicaties zijn een nabloeding, wondproblemen, gedeeltelijk of volledig afsterven (necrose) van de tepelhof (komt gelukkig weinig of niet voor). Die complicaties komen veel meer voor bij rokers, we vragen dan ook om voor de ingreep te stoppen met roken.

Een borstlifting is een zuiver esthetische ingreep waarbij er geen tussenkomst is van het ziekenfonds. De kosten zijn dus volledig ten laste van de patiënte.

Borstlifting in combinatie met borstvergroting
Soms kan een borstlifting gecombineerd worden met een borstvergroting. We spreken dan van een augmentatie-mastopexie. Deze combinatie zorgt voor een langere ingreep en verhoogt ook de kans op complicaties. In uw belang kan beslist worden om dit in 2 verschillende ingrepen uit te voeren. Eerst wordt de borst gelift en na een 6-tal maanden plaatsen we een bijkomende prothese. Door dit in 2 tijden te doen kan de borst eerst evolueren naar zijn definitieve vorm: dat vergemakkelijkt nadien de keuze van de juiste prothese.

Borstcorrectie door middel van lipofilling (inspuiten van lichaamseigen vetweefsel)

Lipofilling is een relatief recente evolutie binnen de plastische heelkunde. Het wordt gebruikt voor het corrigeren van rimpels, het verbeteren van contouren van het aangezicht, borstvergrotingen met of zonder bijkomende prothese (composite breast augmentation), correcties na borstchirurgie door borstkanker, correcties van littekens,…

Lipofilling is een zeer veilige en mooie techniek, doch moet men rekening houden met het feit dat niet alle ingespoten vetweefsel aangroeit (er is sprake van resorptie of oplossen en een deel dat aldus ‘afsterft’). Normaal moet men rekening houden met een verlies van 40 à 50 % van het ingespoten vetweefsel.

De ingreep
Bij het uitvoeren van een lipofilling wordt vetweefsel verwijderd waar de patiënt een eventueel overschot heeft om na behandeling te worden ingespoten waar er een tekort is. De keuze van de ‘donorsite’ (plaats waar het vetweefsel wordt verwijderd) is een
persoonlijke keuze van de patiënt.

De ingreep vindt plaats onder algemene verdoving in de dagkliniek van het ziekenhuis.

We verkiezen om het vetweefsel na het verwijderen te spoelen en te centrifugeren (afdraaien) om op die manier zo zuiver mogelijk vetweefsel te kunnen inspuiten.

Bij een lipofilling zijn er 3 stappen:
1) prelevatie: opzuigen van het vetweefsel
2) preparatie: behandeling van het vetweefsel
3) injectie: inspuiten van het vetweefsel

De werkwijze bij deze 3 stappen kan verschillen van centrum tot centrum. Bij RESURGE besteden we heel veel aandacht aan elk van de verschillende stappen om zo het resultaat te optimaliseren. Dokter Dubrulle heeft bijzonder veel ervaring met lipofilling. Hij mag zich ook Key Opinion Leader (KOL) in dit domein noemen. Dit betekent dat hij door collega’s in dit vakgebied als expert ter zake wordt beschouwd.

Lipofilling heeft zeer uitgebreide toepassingsgebieden binnen de plastische heelkunde. Het wordt gebruikt voor het corrigeren van rimpels, het verbeteren van contouren van het aangezicht, borstvergrotingen met of zonder bijkomende prothese (composite breast
augmentation), correcties na borstchirurgie door borstkanker, correcties van littekens,…

Na de ingreep
Na de ingreep moet u gedurende een 6-tal weken dag en nacht drukkledij dragen ter hoogte van de donorsite. Hierdoor trekt het vocht zo snel mogelijk weg en wordt verhinderd dat de huid ‘afzakt’.

De meeste resorptie van het ingespoten vetweefsel vindt plaats in de eerste 6 à 8 weken. Het vetweefsel dat ingroeit, blijft levenslang en evolueert mee met het lichaam. Indien u in gewicht bijkomt, neemt het volume toe. Vermagert u? Dan neemt het volume mee af. Dit maakt deze techniek zo natuurlijk.

Zichtbaar resultaat van de lipofilling laat vaak een 6-tal maanden op zich wachten.

Resurge (privépraktijk)
AZ Maria Middelares
AZ Groeninge
O.L.V. Lourdes Waregem