Borsten > BorstreconstructiesBorstreconstructies

Dokter Dubrulle van RESURGE heeft een zeer uitgebreide en jarenlange ervaring op het gebied van borstreconstructies. Hij heeft een bijzondere interesse in de microchirurgische technieken. Die leerde hij aan tijdens zijn opleiding in het UZ Gent, internationale wereldtop in dit vakgebied.

In 2009 startte hij met de DIEP-flap chirurgie in het AZ Groeninge, ondertussen uitgegroeid tot referentieziekenhuis op dit vlak. Enkele jaren geleden breidde hij zijn activiteit uit en startte hij met reconstructies in het AZ Maria Middelares in Gent.

Beide ziekenhuizen beschikken over een internationaal erkende borstkliniek die voldoet aan de meeste veeleisende kwalitatieve en wetenschappelijke standaarden. Daarnaast is dokter Dubrulle ook verantwoordelijk voor de reconstructies in het O.L.V. van
Lourdes Ziekenhuis Waregem en de Sint-Jozefskliniek van Izegem. Dankzij zijn opleiding in het UZ Gent, kan dokter Dubrulle u alle types van borstreconstructies aanbieden : prothesen, rugspierflap (latissimus dorsi), DIEP flap, reversed lipofilling, …

Proces
Tijdens een eerste consultatie wordt er eerst een zeer uitgebreid dossier opgemaakt en wordt u uitgebreid onderzocht. Nadien overloopt de dokter de verschillende technieken met u. Dit doet hij met veel aandacht voor details. Samen bepaalt u welke ingreep voor u het meest geschikt is. Over die specifieke ingreep krijgt u vervolgens alle informatie.

Er worden altijd één of meer bijkomende consultaties ingepland voor de ingreep. Er is altijd tijd om extra vragen te stellen.


Borstreconstructie door middel van een prothese

Bij een reconstructie door middel van een prothese is het soms nodig om in eerste instantie een ‘expander’ te plaatsen. Dit is een leeg ‘ballonnetje’ dat tijdens de consultatie wordt gevuld met een zoutoplossing. Zo wordt de huid uitgerekt. Pas in tweede instantie wordt een definitieve prothese geplaatst.

De optimale keuze van de prothese gebeurt zo mogelijk door middel van een preoperatieve 3D-simulatie met een scanner.

De ingreep gebeurt uiteraard onder algemene verdoving in het ziekenhuis.

Na de ingreep
U moet rekening houden met opname van een week.

Na de ingreep voeren redondrains het wondvocht af. Deze drains worden verwijderd voor ontslag uit het ziekenhuis.

Een dame komt na de ingreep langs op de kamer om een sport-bh aan te meten. Gedurende een 6-tal weken moet u die sport-bh dag en nacht dragen.

U krijgt relatieve rust voorgeschreven gedurende een 6-tal weken. Tijdens die periode mag u niets heffen en niet sporten.

Als pijnstilling adviseren we paracetamol. Indien nodig kan u bijkomend een NSAID nemen. U krijgt alle nodige voorschriften mee.

Vaak is er na de ‘eerste’ ingreep een bijkomende ingreep nodig om de nieuwe borst te optimaliseren en ‘symmetriseren’. Dit wordt tijdens de postoperatieve controles heel uitvoerig met u besproken.

Hou er bij een reconstructie met een prothese rekening mee dat zo’n prothese niet levenslang is. Het lichaam herkent het implantaat als lichaamsvreemd en vormt daar een kapsel rond. Dit kapsel kan na enkele jaren samentrekken (kapselcontractuur). Dat kan ervoor zorgen dat de borst minder natuurlijk aanvoelt en soms zelfs pijn doet. Is dit het geval? Dan moet een heringreep ingepland worden. Als u bijkomende radiotherapie zou ondergaan, kan dit proces van kapselvorming versneld worden. Daarom wordt een reconstructie met een prothese in dergelijke gevallen afgeraden.


Borstreconstructie door middel van een lichaamseigen weefsel (flap)

De mooiste en beste techniek voor een borstreconstructie is de reconstructie door middel van lichaamseigen weefsel of flap.

Bij een dergelijke ingreep worden huid en vetweefsel ergens op het lichaam vrijgelegd en vervolgens overgebracht (getransplanteerd) naar de borst. Het kan gaan om een gesteelde flap (bv latissimus dorsi flap, TAP flap (Thoracodorsal Artery Perforator),…) of een vrije flap (DIEP (Deep Inferior Epigastric artery Perforator), SGAP-flap(Superior Gluteal Artery Perforator), 4th Lumbar flap, …).

De techniek met een vrije flap (bestaande uit huid en vetweefsel) biedt de mogelijkheid om gezond doorbloed weefsel te transplanteren naar de borst. Dat resulteert in een verbetering van de kwaliteit van de lokale weefsels. Het geeft een warme en soepele borst die op een natuurlijke manier mee-evolueert met het lichaam (volumevermindering bij vermagering, volumetoename bij verzwaring, uitzakken van de borst, …). Kortom, de meest natuurlijke borst.

Dankzij de inzet van plastisch chirurgen is dit reconstructietype erkend en goedgekeurd door het ziekenfonds, waardoor het volledig terugbetaald wordt.

DIEP-flap borstreconstructie (huid- en vettransplantatie van de onderbuik)
De ingreep
Bij de DIEP-flap borstreconstructie wordt een nieuwe borst gemaakt met huid en vetweefsel van de buik.

Het bijzondere van een DIEP-flap borstreconstructie is dat bij de transplantatie van huid en vetweefsel van de onderbuik de dieper gelegen buikspieren gespaard blijven. Om de buikspieren te sparen, moeten de kleine bloedvaatjes (perforatoren), die door de spieren naar het vet en de huid lopen, zorgvuldig worden ‘vrijgeprepareerd’ tot aan de hoofdvaten in de lies. Deze hoofdvaten worden ‘doorgenomen’ en – na transplantatie van de DIEP-flap naar de borstregio – met behulp van de operatiemicroscoop aangesloten op de bloedvaatjes naast het borstbeen. Soms is het nodig om een klein stukje rib te verwijderen, om zo beter bij de bloedvaatjes te kunnen komen.

De buik wordt direct gesloten en de navel wordt door een kleine huidopening naar buiten geleid en vastgehecht. Het eindresultaat is een litteken in de bikinilijn en rondom de navel zoals na een esthetische buikwandcorrectie (abdominoplastie). De ingreep duurt ongeveer 4 tot 8 uur, afhankelijk of het gaat om een eenzijdige of een dubbelzijdige ingreep.

Na de ingreep
De eerste nacht na de operatie verblijft u op een speciale afdeling voor postoperatieve zorg (de ontwaakafdeling). Hier wordt de doorbloeding van de borst ieder uur gecontroleerd. De volgende dag wordt u overgeplaatst naar de verpleegafdeling, waar de doorbloeding van de borst nog steeds – maar minder frequent – gecontroleerd zal worden. De eerste dagen ligt u in ‘strandstoelhouding’ (met opgetrokken benen om de spanning op de buik te  verminderen). Vanaf de eerste dag na de operatie mag u al gaan zitten. Zodra u relatief goed kan opzitten en bewegen wordt de urinekatheter verwijderd. Enkele dagen na de borstreconstructie worden de drains (dunne slangetjes in het wondgebied om wondvocht af te voeren) weggehaald.

In totaal verblijft u ongeveer 4 tot 6 dagen in het ziekenhuis. Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt ook een controleafspraak gemaakt bij de plastisch chirurg.
Terug thuis mag u alles weer eten en drinken zoals voorheen. Daarnaast moet u dagelijks douchen en nog aanwezige wondjes dagelijks ontsmetten. Eventuele hechtingen worden tijdens de controleafspraak verwijderd. De eerste 6 weken na de operatie dient u het kalm aan te doen (niet sporten, geen zware dingen tillen (ook de kinderen niet!), niet fietsen, geen zwaar huishoudelijk werk verrichten) om de wonden optimaal te laten genezen. Verder dient u dag en nacht een sport-bh te dragen en mag u de wonden niet blootstellen aan de zon en/of de zonnebank. Hou u er rekening mee dat de nieuwe borst(en) en de buik verminderd gevoelig zijn door de operatie.

Een eerste postoperatieve controle wordt een 10-tal dagen na de ingreep ingepland.

Een maand na de ingreep ontvangt u een voorschrift voor kinesitherapie voor lymfedrainage en buikspieroefeningen om de buikwand sneller te laten ontzwellen.

Vervolgcorrecties en/of tepelreconstructie
U moet altijd rekening houden met een vervolgoperatie om de symmetrie te optimaliseren. Dit kan betekenen dat de gereconstrueerde borst moet worden aangepast of dat de andere borst moet worden verkleind of gelift. Soms worden nog littekencorrecties aan de buik of borst verricht om het esthetische resultaat verder te verbeteren. Deze eventuele vervolgoperaties vinden pas plaats wanneer u volledig hersteld bent van de eerste operatie.

Naast reconstructie van de borst is ook reconstructie van de tepel mogelijk. Meestal gebeurt dit 4 tot 6 maanden na de laatste operatie van de borstreconstructie. De tepel zelf wordt gemaakt van plaatselijk aanwezige huid. De tepelhof wordt door middel van tatoeage gereconstrueerd. Dit kan pas 3 maanden na de tepelreconstructie. Een tepelreconstructie en tepelhoftatoeage vinden plaats in de dagkliniek.

Mogelijkheden en verwachtingen
Overweegt u een borstreconstructie? Dan zijn realistische verwachtingen heel belangrijk. Een gereconstrueerde borst kan – afhankelijk van de gekozen techniek – qua vorm en grootte verschillen van een natuurlijke borst. Ze voelt ook anders aan. Toch zijn vrouwen na borstreconstructie meestal zeer tevreden met het resultaat. De nieuwe borst betekent vaak ook een ‘boost’ op vlak van zelfvertrouwen.

Voor- en nadelen van een DIEP-flap borstreconstructie
Een groot voordeel van een borstreconstructie met lichaamseigen weefsel is dat de nieuwe borst soepel, warm en lichaamseigen aanvoelt. Er bestaan geen complicaties op lange termijn voor de gereconstrueerde borst, zoals kapselvorming bij een borst-reconstructie met prothese. Een ander voordeel is dat tijdens dezelfde ingreep de contour van de onderbuik wordt verbeterd door het wegnemen van het weefseloverschot. Nadelen zijn de relatief lange operatieduur, het ontstaan van een extra litteken op de onderbuik en blijvende gevoelsvermindering van de buikhuid.

Complicaties
Zoals bij elke andere operatie zijn er risico’s bij een DIEP-flap borstreconstructie. Er is kans op nabloeding, wondinfectie en necrose (weefselversterf – vooral van de buikhuid). De kans op deze laatste 2 complicaties is ongeveer 30x groter bij rokers. Een weinig voorkomende (ongeveer 1 à 2%) maar dramatische complicatie bij de DIEP-flap borstreconstructie is dat de doorbloeding van het verplaatste weefsel onvoldoende is. Dat kan leiden tot volledig afsterven van de DIEP-flap. We vragen dan ook om minstens 6 maanden voor de geplande ingreep te stoppen met roken. Andere zeldzame complicaties zijn een longontsteking, flebitis (aderontsteking) of longembolie.


Wat als een reconstructie met een DIEP-flap niet mogelijk is?
Naast de DIEP-flap zijn ook andere flappen mogelijk. De SGAP-flap (Superior Gluteal Artery Perforator) bijvoorbeeld, of de 4th Lumbar flap, de TMG-flap (Transverse Myocutaneous Gracilis),… Bij RESURGE geven we u hier graag alle informatie over mocht uw buik ongeschikt zijn voor een borstreconstructie met een DIEP-flap.

Wanneer wordt het moeilijker om een DIEP-flap te gebruiken? Bijvoorbeeld wanneer u al eens aan de buik bent geopereerd. Of wanneer u weinig vetweefsel op de buik heeft. Maar ook in die gevallen zijn er dus nog heel wat mogelijkheden.

Resurge (privépraktijk)
AZ Maria Middelares
AZ Groeninge
O.L.V. Lourdes Waregem