Borsten > Borstvorming bij mannenBorstvorming bij mannen

Borstvorming bij mannen is een relatief frequent voorkomend fenomeen. Het kan verschillende oorzaken hebben: hormonaal (puberteit of oudere leeftijd), door bepaalde medicatie (medicamenteus), zwaarlijvigheid, bepaalde supplementen (vaak in supplementen voor spierversterking bij fitness), goedaardige gezwellen van de hypofyse (een klier in de hersenen).

Het verschijnen van een ‘vrouwelijk’ ogende borst bij mannen heeft een zeer belangrijke weerslag op het zelfbeeld van de betrokken patiënt. Vaak leidt dit tot schaamte en soms zelfs isolement.

Vóór de ingreep
Tijdens de consultatie voeren we een uitgebreid gesprek om de mogelijke oorzaak te achterhalen.

U wordt doorgestuurd naar een collega van endocrinologie (specialist van de klieren) om een hormonale oorzaak te onderzoeken. We doen verder ook een uitgebreid bloedonderzoek en een echografie van de balzak om een teelbalgezwel uit te sluiten. Met een echografie bepalen we de verhouding tussen klier en vetweefsel. Hiermee sluiten we ook een kwaadaardig gezwel uit (2 à 3% van de borstkankers komt voor bij mannen). Na al die onderzoeken zien we u terug om een eventuele ingreep te bespreken.

Rokers hebben veel meer kans op complicaties. We vragen u dan ook om voor de ingreep te stoppen met roken.

De ingreep
De operatie kan bestaan uit een liposuctie, een operatief verwijderen van de klier via een insnede aan de onderkant van de tepelhof of een combinatie van beiden.

Soms is de afwijking zo uitgesproken dat een echte borstlifting noodzakelijk is met een uitbreiding van het litteken rondom de tepelhof en soms zelfs een verticaal litteken naar beneden.

De ingreep vindt plaats onder algemene verdoving in het ziekenhuis in de dagkliniek.

De arts zal u nog zeer uitgebreid spreken voor de ingreep. Hierbij worden foto’s genomen en tekeningen gemaakt. Samen overlopen we nogmaals de volledige operatie. Tijdens de operatie worden soms wondbuisjes (redondrains) geplaatst voor het verwijderen van het wondvocht en het bloed. De redondrains worden dezelfde dag na de ingreep verwijderd voor u naar huis gaat.

De wonden worden onderhuids gehecht met een verteerbare draad en er wordt ook huidlijm aangebracht.

Na de ingreep
Normaal zijn er geen postoperatieve zorgen noodzakelijk en kan u onmiddellijk na de operatie douchen.

Een dame komt na de ingreep langs op de kamer om een sport-bh aan te meten. Gedurende een 6-tal weken moet u die sport-bh dag en nacht dragen.

U krijgt relatieve rust voorgeschreven gedurende een 6-tal weken. Tijdens die periode mag u niets heffen en niet sporten.
Het weefsel dat verwijderd werd, wordt microscopisch onderzocht om bepaalde aandoeningen uit te sluiten.

Een eerste postoperatieve controle wordt reeds ingepland een 10-tal dagen na de ingreep.

Als pijnstilling adviseren we paracetamol en indien nodig bijkomend een NSAID. Alle nodige voorschriften worden meegegeven.

Resurge (privépraktijk)
AZ Maria Middelares
AZ Groeninge
O.L.V. Lourdes Waregem