Lichaam > DijenDijen

Vaak voorkomende klachten ter hoogte van de dijen zijn de aanwezigheid van overtollig vetweefsel waardoor de dijen vaak tegen mekaar ‘kleven’. Dat kan zeer storend zijn in de zomermaanden. Sommige patiënten kampen met de aanwezigheid van overtollige huid na een aanzienlijk gewichtsverlies.

We kunnen overtollig vetweefsel op de dijen corrigeren met liposuctie of een chirurgische insnede.

Soms komt de ingreep in aanmerking voor een terugbetaling door het ziekenfonds. Bijvoorbeeld na een zeer forse vermagering (met of zonder ingreep).


Chirurgische dijlift

Wanneer de huidkwaliteit een liposuctie niet toelaat of wanneer er duidelijk te veel overtollige huid is, moet overgegaan worden tot een chirurgische dijlift.

Vóór de ingreep
Tijdens de ingreep wordt de overtollige huid en vetweefsel weggesneden aan de binnenzijde van de dijen.

Het litteken wordt in de liesplooi geplaatst en stopt onder de bil ter hoogte van de zitknobbel, zodat dit zeker niet zichtbaar is. Het resultaat is een zeer mooie contourcorrectie. De ingreep resulteert echter in een relatief groot litteken ter hoogte van de binnenzijde van de liezen. Normaal geneest dit litteken mooi, maar jammer genoeg kan hier geen garantie over gegeven worden. We zien soms dat de littekens fors verbreden en rood worden. Dit bespreken we uitgebreid met u vóór de operatie.

Een chirurgische dijlift vindt plaats onder algemene verdoving. Normaal is er maar 1 overnachting in het ziekenhuis nodig en kan u de dag na de ingreep naar huis.

Dokter Dubrulle spreekt u nog zeer uitgebreid voor de ingreep. Hierbij worden foto’s genomen, tekeningen gemaakt en wordt de volledige operatie nogmaals samen overlopen.

Er wordt onderhuids gehecht met een verteerbare draad en er wordt ook huidlijm aangebracht.

Na de ingreep
Normaal zijn er geen postoperatieve zorgen noodzakelijk. U kan onmiddellijk na de operatie douchen.

Na de operatie moet u gedurende 6 weken dag en nacht een drukpak dragen. Dit is zeer discreet: u kan er normale kledij boven dragen.

Relatieve rust is vereist. U mag niet heffen en geen sport beoefenen gedurende een 6-tal weken.

Een eerste postoperatieve controle wordt reeds ingepland een 10-tal dagen na de ingreep.

Als pijnstilling adviseren we paracetamol en indien nodig bijkomend een NSAID. Alle nodige voorschriften worden meegegeven.

Mogelijke complicaties zijn een nabloeding en wondproblemen, alsook forse littekens. Die complicaties komen veel meer voor bij rokers, we vragen dan ook om voor de ingreep te stoppen met roken.


Correctie dijen door liposuctie

Een bepalende factor voor het succes van een liposuctie is de huidkwaliteit (de elasticiteit van de huid). De aanwezigheid van striemen is een contra-indicatie voor een liposuctie, doordat de huid na de ingreep niet zal aanspannen en dus loshangen.

Dokter Dubrulle spreekt u uitgebreid voor de ingreep. Er worden foto’s genomen en tekeningen gemaakt om alle extra zaken te verduidelijken. De volledige operatie wordt nog eens overlopen met u.

Bij het opstarten van de ingreep wordt eerst een vloeistof ingespoten om het vetweefsel ‘los te weken’. Die vloeistof bevat lokale verdoving en adrenaline (is een product dat de bloedvaten vernauwt, zodat er minder nabloedingen en haematomen (blauwe plekken) zijn na de ingreep.

Na voldoende lang wachten voor het inwerken van de vloeistof, wordt gestart met de eigenlijke ingreep. Hierbij wordt zeer voorzichtig te werk gegaan teneinde geen contourdefecten (putten) te veroorzaken en een mooie correctie van de lichaamsvormen te bekomen.

De operatie vindt plaats via kleine prikgaten (er wordt niet gesneden) die nadien met een heel fijne draad of een strip worden gehecht. Daarboven komt een douchepleister.

Onmiddellijk na de ingreep wordt een drukpak aangetrokken (de patiënt gaat dit preoperatief halen met een voorschrift van de arts). Dat pak moet 6 weken dag en nacht gedragen worden. Uiteraard mag het uitgedaan worden om te douchen of om het pak te
wassen.

Het drukpak zorgt voor het verminderen van de zwelling (oedeem) en het ondersteunen van de huid zodat die in de juiste positie terug aanspant rond de nieuwe contour.

Na de ingreep hebben de patiënten vaak uitgebreide ‘ecchymosen’ (blauwe plekken), die forse proporties kunnen aannemen. Dit is volkomen normaal. De plekken trekken binnen enkele weken volledig weg.

Na een dergelijke ingreep is de huid vaak zeer droog en adviseren we om het lichaam goed te hydrateren (minstens 2x per dag) om de elasticiteit van de huid te bevorderen.

Realistische verwachtingen zijn heel belangrijk. Het eindresultaat is pas goed zichtbaar 6 maanden na de operatie, na het wegtrekken van het vocht en het aanspannen van de huid. In het begin, onmiddellijk na de ingreep, zijn patiënten vaak ontgoocheld.

Een liposuctie is een body contouring surgery (terug vorm geven aan het lichaam) en geen vermageringsoperatie. Het geeft een zeer mooi en blijvend resultaat, op voorwaarde dat de patiënt een gezonde levensstijl aanhoudt na de operatie (evenwichtig en gezond eten en voldoende bewegen). Hervalt de patiënt in oude kwalen betreffende drank en voeding? Dan zal het lichaamsgewicht uiteraard opnieuw toenemen en heeft dit een negatieve invloed op het resultaat van de ingreep.

Een liposuctie is een zuiver esthetische ingreep waarbij er geen tussenkomst is van de mutualiteit. De kosten zijn dus volledig ten laste van de patiënt.

De operatie vindt meestal plaats in de dagkliniek, tenzij bijzonder uitgebreide chirurgie.

Resurge (privépraktijk)
AZ Maria Middelares
AZ Groeninge
O.L.V. Lourdes Waregem