Aangezicht > OogledenBovenste ooglidcorrectie (bovenste blefaroplastie)

Een correctie van de oogleden of blefaroplastie is één van de meest gevraagde plastische ingrepen. De bovenste en onderste oogleden kunnen apart of tegelijk gecorrigeerd worden. De grote meerderheid van de patiënten kiest voor een bovenste ooglidcorrectie.

De ingreep
Tijdens de ingreep wordt de overtollige huid ter hoogte van het bovenste ooglid verwijderd. De operatie vindt plaats onder lokale verdoving op de praktijk of in het ziekenhuis. Deze ingreep is niet pijnlijk en niet gevaarlijk. Alleen het ooglid wordt gecorrigeerd. Aan het oog zelf wordt niet geraakt.

We starten met een heel precieze meting. Hiervoor gebruiken we een ‘caliper’, een instrument waarmee we tot op minder dan 1 millimeter precies kunnen werken. Exact meten is belangrijk, we willen namelijk niet te veel huid te verwijderen. Ook de kringspier rond het oog kan gecorrigeerd worden. Indien nodig wordt een stripje van die spier verwijderd. Dit verandert niets aan uw mimiek en expressie, noch aan de functie van het ooglid. Het ‘ontspant’ de kringspier wat resulteert in een klare en open blik. Ten slotte verwijderen we – indien nodig – ‘vetkussentjes’ ter hoogte van de binnenste ooghoek.

Na de correctie worden de littekens gehecht met een bijzonder fijne draad en worden er hechtingsstrips aangebracht.

Vóór de ingreep
Er is geen specifieke voorbereiding nodig. We adviseren enkel om een aantal dagen vooraf Arnica Montana XMK globules in te nemen. Dit beperkt achteraf blauwe plekken en gezwollen oogleden.

Na de ingreep
Hou er rekening mee dat u er gedurende 1 week tot 10 dagen ‘geopereerd’ zal uitzien. Het finaal resultaat is goed zichtbaar na ongeveer een zestal maanden.

De week volgend op de ingreep plaatst u best het hoofduiteinde van uw bed wat hoger. Zo wordt de zwelling tot een minimum beperkt. U krijgt ook ‘coldpacks’ (gelzakjes voor in de koelkast) mee. We raden aan om die frequent (5 à 6 keer per dag gedurende 5 à 6 min) aan te brengen. Dit blijft zinvol tot zo’n 2 maanden na de ingreep.

Een week na de ingreep plannen we een controleafspraak in. Dan verwijderen we de strips en de hechtingen. U krijgt dan ook een voorschrift voor een littekenzalf die u dagelijks dient aan te brengen.

Een vraag? Ergens ongerust over na uw ooglidcorrectie? U kan de dokter dagelijks bereiken
via zijn secretariaat in Gent (09/3820035) of in Kortrijk (056/633640).
Onderste ooglidcorrectie (onderste blefaroplastie)

Bij een onderste ooglidcorrectie worden ‘walletjes onder de ogen ’ gecorrigeerd. Dit is een iets intensievere ingreep dan een bovenste ooglidcorrectie.

De ingreep
De onderste ooglidcorrectie duurt langer en is wat intensiever dan een bovenste ooglidcorrectie. Mede daarom verkiest de arts om onderste ooglidcorrecties onder een korte algemene narcose (verdoving) in dagkliniek in het ziekenhuis uit te voeren.

Wat gebeurt er tijdens de ingreep? We verwijderen vetophopingen ter hoogte van het onderste ooglid. Verder wordt het ‘traangootkanaal’ opgevuld en het ooglid aangespannen. Zo wordt de uitzakking van het ooglid (ectropion) vermeden. Indien nodig kan er ten slotte een zeer beperkte hoeveelheid overtollige huid verwijderd worden.

Vóór de ingreep
Er is geen specifieke voorbereiding nodig.

Na de ingreep
Er worden strips aangebracht om het ooglid te ondersteunen. Die moeten minstens 2 weken ter plaatse blijven. Het oogwit (sclera) wordt soms rood en gezwollen. Dit leidt bij sommige patiënten tot klachten over wazig zicht. Hiervoor worden de nodige druppels voorgeschreven. Na de ingreep komt u enkele keren op controleafspraak.

Een vraag? Ergens ongerust over na uw ooglidcorrectie? U kan de dokter dagelijks bereiken
via zijn secretariaat in Gent (09/3820035) of in Kortrijk (056/633640).

Resurge (privépraktijk)
AZ Maria Middelares
AZ Groeninge
O.L.V. Lourdes Waregem