Borsten > Borstverkleining of borstreductieBorstverkleining of borstreductie

Relatief zware borsten kunnen ongemakken veroorzaken in het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan insnijdende bh-bandjes, nek -en schouderpijn, zweet onder de borsten en eventuele uitslag (intertrigo) als gevolg daarvan, problemen bij sport en werk, moeilijkheden bij het vinden van aangepaste kledij, …

Als u veel last heeft van te zware borsten, kan u bij het ziekenfonds een tussenkomst in de kosten van de ingreep aanvragen. De ingreep kan enkel plaatsvinden na expliciete preoperatieve goedkeuring door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. RESURGE neemt hiervoor – in overleg met u – tijdens het klinisch onderzoek foto’s voor de adviserend geneesheer. We kunnen ook een officieel document opmaken en meegeven ter attentie van het ziekenfonds.

Om in aanmerking te komen voor een tussenkomst, moet er per borst minstens 400g weefsel verwijderd worden. Voor sommige dames is dit te veel; het zou resulteren in te kleine en disproportionele borsten. Bij een borstverkleining is het de bedoeling om te grote borsten te veranderen in grote borsten. We proberen een mooie borst te creëren die in harmonie is met uw lichaam.

Bij een borstverkleining wordt de borst niet alleen verkleind, maar ook gelift. Dit resulteert in een mooie vorm en volume, en een duidelijke verjonging van de boezem.

Voor de operatie plannen we een aanvullende echografie en mammografie.

De techniek die gebruikt wordt om de tepel en tepelhof te verplaatsen, houdt rekening met doorbloeding, gevoel en mogelijkheden tot borstvoeding nadien.

Een borstverkleining gaat gepaard met uitgesproken littekens in bootankervorm (rond de tepelhof, verticaal naar beneden en onderaan in de borstplooi). Uiteraard begeleiden we u na de operatie met de nodige adviezen om deze littekens te doen vervagen. We schrijven de nodige littekenzalf voor en adviseren het aanbrengen van siliconepleisters ongeveer 1 maand na de operatie.

De ingreep
De operatie vindt plaats in het ziekenhuis onder algemene verdoving.

Dokter Dubrulle spreekt u uitgebreid voor de ingreep. Er worden foto’s genomen en tekeningen gemaakt om alles extra zaken te verduidelijken. De volledige operatie wordt nog eens overlopen met u.

Tijdens de operatie worden wondbuisjes (redondrains) geplaatst voor het verwijderen van het wondvocht en het bloed. De drains worden de dag na de ingreep verwijderd voor u naar huis gaat.

Na de ingreep
Na de ingreep worden de wondjes onderhuids gehecht met een verteerbare draad en wordt ook huidlijm aangebracht.

Normaal zijn er geen postoperatieve zorgen noodzakelijk en kan u onmiddellijk na de operatie douchen.

Een dame komt na de ingreep langs op de kamer om een sport-bh aan te meten. Gedurende een 6-tal weken moet u die sport-bh dag en nacht dragen.

U krijgt relatieve rust voorgeschreven gedurende een 6-tal weken. Tijdens die periode mag u niets heffen en niet sporten.

Het weefsel dat verwijderd werd, wordt microscopisch onderzocht om bepaalde aandoeningen uit te sluiten.

Een eerste postoperatieve controle wordt reeds ingepland een 10-tal dagen na de ingreep.

Als pijnstilling adviseren we paracetamol en indien nodig bijkomend een NSAID. Alle nodige voorschriften worden meegegeven.

Mogelijke complicaties zijn een nabloeding, wondproblemen, gedeeltelijk of volledig afsterven (necrose) van de tepelhof (komt gelukkig weinig of niet voor). Die complicaties komen veel meer voor bij rokers, we vragen dan ook om voor de ingreep te stoppen
met roken
.

Resurge (privépraktijk)
AZ Maria Middelares
AZ Groeninge
O.L.V. Lourdes Waregem