Buik > BuikspiercorrectieBuikspiercorrectie

Een heel vaak voorkomend probleem is het uit elkaar staan van de rechte buikspieren (diastase), dit veroorzaakt een bolle buik in profiel en kan niet verbeteren door buikspieroefeningen.

Dit komt vaker voor bij dames na een of meerdere zwangerschappen.

Tijdens de operatie ligt de nadruk op het aanspannen van de spieren en niet op de huid.

Heeft u patiënte reeds een keizersnede gehad? Dan gebruiken we indien mogelijk ditzelfde litteken. Het aanspannen van de buikspieren geeft een mooi platte buik, zeker duidelijk te zien in profiel.

Het uitvoeren van buikspieroefeningen levert nadien een veel beter resultaat, gezien de
correcte positie van de buikspieren.

De ingreep
U komt binnen de dag van de ingreep. De operatie vindt plaats in het ziekenhuis onder algemene verdoving.

De arts spreekt u nog zeer uitgebreid voor de ingreep. Hierbij worden foto’s genomen, tekeningen gemaakt en wordt de volledige operatie nogmaals samen overlopen.

De wondjes worden onderhuids gehecht met een verteerbare draad en er wordt ook huidlijm aangebracht.

Na de ingreep
Normaal zijn er geen postoperatieve zorgen noodzakelijk. U kan onmiddellijk na de operatie douchen.

Na de operatie moet u gedurende 6 weken dag en nacht een drukpak dragen. Dit is zeer discreet: u kan er normale kledij boven dragen.

Relatieve rust is vereist. U mag niet heffen en geen sport mag beoefenen, gedurende een 6- tal weken.

Een eerste postoperatieve controle wordt reeds ingepland een 10-tal dagen na de ingreep.

Als pijnstilling adviseren we paracetamol en indien nodig bijkomend een NSAID. Alle nodige voorschriften worden meegegeven.

Mogelijke complicaties zijn een nabloeding en wondproblemen. Die complicaties komen veel meer voor bij rokers, we vragen dan ook om voor de ingreep te stoppen met roken.

Een maand na de ingreep zal een voorschrift meegegeven worden voor kine, bestaande uit lymfedrainage en buikspieroefeningen.

Resurge (privépraktijk)
AZ Maria Middelares
AZ Groeninge
O.L.V. Lourdes Waregem