Aangezicht > LipofillingLipofilling

Lipofilling is een relatief recente evolutie binnen de plastische heelkunde. Het wordt gebruikt voor het corrigeren van rimpels, het verbeteren van contouren van het aangezicht, borstvergrotingen met of zonder bijkomende prothese (composite breast augmentation), correcties na borstchirurgie door borstkanker, correcties van littekens,… .

Lipofilling is een zeer veilige en mooie techniek, doch moet men rekening houden met het feit dat niet alle ingespoten vetweefsel aangroeit (er is sprake van resorptie of oplossen en een deel dat aldus ‘afsterft’). Normaal moet men rekening houden met een verlies van 40 à 50 % van het ingespoten vetweefsel.

De ingreep
Bij het uitvoeren van een lipofilling wordt vetweefsel verwijderd waar u een eventueel overschot heeft om na behandeling te worden ingespoten waar er een tekort is. De keuze van de ‘donorsite’ (plaats waar het vetweefsel wordt verwijderd) is een persoonlijke keuze.

De ingreep vindt plaats onder algemene verdoving in de dagkliniek van het ziekenhuis.

We verkiezen om het vetweefsel na het verwijderen te spoelen en te centrifugeren (afdraaien) om op die manier zo zuiver mogelijk vetweefsel te kunnen inspuiten.

Bij een lipofilling zijn er 3 stappen:
1) prelevatie: opzuigen van het vetweefsel
2) preparatie: behandeling van het vetweefsel
3) injectie: inspuiten van het vetweefsel

De werkwijze bij deze 3 stappen kan verschillen van centrum tot centrum. Bij RESURGE besteden we heel veel aandacht aan elk van de verschillende stappen om zo het resultaat te optimaliseren. Dokter Dubrulle heeft bijzonder veel ervaring met lipofilling. Hij mag zich ook Key Opinion Leader (KOL) in dit domein noemen. Dit betekent dat hij door collega’s in dit vakgebied als expert ter zake wordt beschouwd.

Na de ingreep
Na de ingreep moet u gedurende een 6-tal weken dag en nacht drukkledij dragen ter hoogte van de donorsite. Hierdoor trekt het vocht zo snel mogelijk weg en wordt verhinderd dat de huid ‘afzakt’.

De meeste resorptie van het ingespoten vetweefsel vindt plaats in de eerste 6 à 8 weken. Het vetweefsel dat ingroeit, blijft levenslang en evolueert mee met het lichaam. Indien u in gewicht bijkomt, neemt het volume toe. Vermagert u? Dan neemt het volume mee af. Dit maakt deze techniek zo natuurlijk.

Zichtbaar resultaat van de lipofilling laat vaak een 6-tal maanden op zich wachten.

Resurge (privépraktijk)
AZ Maria Middelares
AZ Groeninge
O.L.V. Lourdes Waregem