Kleine ingrepen > HuidchirurgieHuidchirurgie

Huidchirurgie is de aanpak van littekens en huidtumoren. Deze laatste kunnen goed- of kwaadaardig zijn.

Huidchirurgiepatiënten kunnen rechtstreeks naar RESURGE komen, maar worden meestal doorverwezen door de huisdokter of een dermatoloog.

Er bestaan verschillende types goedaardige huidtumoren, we spreken van een moedervlek (naevus), een bindweefsel-litteken (dermatofibroom), verhoorning van de opperhuid (verruca), … De meest voorkomende kwaadaardige huidtumoren zijn – in orde van ernst: het basocellulair carcinoma (meest voorkomende en vlot te behandelen), het spinocellulair carcinoma en ten slotte het melanoma (het ernstigste).

De ingrepen vinden meestal plaats onder lokale verdoving, zowel op de praktijk in Gent als in het AZ Groeninge Ziekenhuis in Kortrijk.

Bij de ingreep wordt veel aandacht besteed aan de juiste oriëntatie van de littekens volgens de huidlijnen, zodat de littekens zo mooi mogelijk genezen.

De verwijderde letsels worden steeds opgestuurd voor microscopisch onderzoek, zodat we informatie bekomen over de soort en de ernst.

Soms moeten er bijkomende ingrepen plaatsvinden om letsels met een ‘bredere marge’ te verwijderen. Vaak volgt dan een reconstructie van het defect met behulp van lokale flappen.

Zeer uitgebreide resecties (wegsnijdingen) doen we onder algemene verdoving in het ziekenhuis (Maria Middelares of AZ Groeninge Kortrijk).

Kleine en oppervlakkige lipomen (‘vetbultjes’) vallen ook onder de noemer ‘oppervlakkige tumoren’. Ze kunnen vaak vlot verwijderd worden onder lokale verdoving.

Resurge (privépraktijk)
AZ Maria Middelares
AZ Groeninge
O.L.V. Lourdes Waregem